18Aug
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการสอบ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  2  3 วันอังคารที่ 29 

Read More
15Aug
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3/2560

ประกาศผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 

Read More
15Aug
ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์  ประจำปี 2560

ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ประจำปี 2560

            คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ให้การสนับสนุนท

Read More
9Aug
การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2560

การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3/2560

รับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2

Read More
9Aug
ประกาศ รับสมัครทุนค่าธรรมเนียม ประจำภาค 1/2560

ประกาศ รับสมัครทุนค่าธรรมเนียม ประจำภาค 1/2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1 เป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส

Read More
1Aug
ตารางเรียน ตารางสอน ภาค 1/2560

ตารางเรียน ตารางสอน ภาค 1/2560

   

Read More