21Jun
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2560

กำหนดการสอบ สอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6001

Read More
21Jun
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาค 1/2560

กำหนดการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ

Read More
16Jun
ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 รุ่น 10 ภาค 1-2560

ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 รุ่น 10 ภาค 1-2560

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1/2560 กำหนดการ รั

Read More
14Jun
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ประกาศ

Read More
13Jun
การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2/2560

การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) สำหรับปริญญาโท แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2/2560

รับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ค

Read More
13Jun
กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560

รับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2560 ค

Read More