20Sep
ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการ ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560  เวลา 0

Read More
8Sep
กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 4/2560

กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 4/2560

รับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2560 ค

Read More
5Sep
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 3/2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ด้านล่างนี้ เข้ารับการสอบตามวัน เวลา ดังต่

Read More
18Aug
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการสอบ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  2  3 วันอังคารที่ 29 

Read More
15Aug
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3/2560

ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3/2560

ประกาศผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 

Read More
15Aug
ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์  ประจำปี 2560

ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ประจำปี 2560

            คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ให้การสนับสนุนท

Read More