UnicornAnimate

ยูนิคอร์น

สัญลักษณ์ของการสื่อสารที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวดเร็ว คล่องตัว ซื่อสัตย์ เข้มแข็ง และสง่างาม จากตำนาน สู่ยุคดิจิทัล ที่ยูนิคอร์น หมายถึง “สตาร์ทอัพ” ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ

National Institute of Development Administration

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ

บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2561

ระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษา
View All