11Feb
งานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

งานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

Read more
14Jan
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561 รุ่นที่ 13

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561 รุ่นที่ 13

วันที่ 5 มกราคม 2562

Read more
14Jan
จุฬา นิด้า มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

จุฬา นิด้า มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มกราคม 2562

Read more
09Jan
โครงการรักษ์ธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมะ

โครงการรักษ์ธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมะ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

Read more
04Jan
Redesign NIDA Together

Redesign NIDA Together

Read more
07Dec
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

20-22 มีนาคม 2562

Read more
08Nov
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

Read more
22Oct
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

10 มกราคม 2562

Read more
11Oct
ศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001)

ศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

Read more
11Oct
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถาบัน ชุดใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถาบัน ชุดใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

Read more