19May
8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

23 พฤษภาคม 2563

Read more
24Apr
ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ส่งบทความได้ถึง 12 มิถุนายน 2563

Read more
12Mar
มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

Read more
12Mar
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

Read more
23Feb
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

16 กุมภาพันธ์ 2563

Read more
16Feb
นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

12 กุมภาพันธ์ 2563

Read more
11Feb
พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more
19Jan
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15

11 มกราคม 2563

Read more
05Jan
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

3 มกราคม 2563

Read more
27Dec
สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563

Read more