ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

20-22 มีนาคม 2562