พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

29 พฤษภาคม 2562