ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ