ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"