เป้าหมายจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น เมื่อได้เล่าให้คนระดับสูงกว่าฟัง

สำหรับคนที่มีเป้าหมายอะไรก็ตามในชีวิตแล้วก็ย่อมที่จะมีวิธีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายนั้นๆแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดเป้าหมายให้แน่วแน่ การวางแผนให้ชัดเจน หรือการลงมือพยายามอย่างหนัก เป็นต้น