หนึ่งธุรกิจที่กำลังมาเเรง เเละเป็นกระแสสำหรับคนรุ่นใหม่คือธุรกิจเพื่อสุขภาพเเละความงาม Leaf and Brew

ตอนนี้จะเริ่มต้นธุรกิจอะไร คงต้องทำการศึกษาตลาด เเละที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องเข้าใจเทรนด์โลก อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาเเรง เเละเป็นกระแสสำหรับคนรุ่นใหม่คือธุรกิจเพื่อสุขภาพเเละความงาม