การลดเวลาใช้งานบน Facebook สามารถช่วยเพิ่มคะแนนสอบได้

ปัจจุบันเป็นยุคที่ Social Media เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การติดตามข่าวสารต่างๆ และยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสมัยใหม่อีกด้วย แต่ในทางกลับกันถ้าไม่รู้จักแบ่งเวลาการใช้ Social Media อย่างเหมาะสม ก็อาจจะเกิดเป็นผลเสียตามมาได้