ผ้าเช็ดในครัว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ

หลายคนคงมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย เนื่องจากการกินอาหาร ที่เน่าเสีย หรือไม่สะอาด แต่รู้ไหมว่า ปัญหาดังกล่าวอาจมาจากปัจจัยอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน