พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

4 ธันวาคม 2562