ปัญญาประดิษฐ์กับการตรวจสอบข่าวปลอม กรณีศึกษา “เช็กให้รู้” ระบบอัจฉริยะต้นแบบช่วยการตัดสินใจข้อมูลข่าวปลอมด้านสุขภาพ (Fact Checking Intelligent Platform)

ปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม ในขณะเดียวกันก็อาจนำให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี Deepfake AI ซึ่งเป็นที่จับตาดูในการสร้างการสร้างข่าวปลอมในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์