เจาะลึกกับ Social Listening Mandala กับ Keyword “การบินไทย” ตั้งแต่สนใจถึงมีการรับรู้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในขณะที่การบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้บริษัท การบินไทย ไม่สามารถทำการบินพาณิชย์ได้ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 จากนั้นในวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายการได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีการตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับผู้ทำแผน