พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัด พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา