English
29.10.2014
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และป...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเ...
22.10.2014
ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริ...
1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย
     -...
21.10.2014
ขอรับบริจาคหนังสือธรรมะ...
"กลุ่มรักษ์ธรรมนำสังคม" โดย รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ค...
09.10.2014
Welcome #4 Ph.D. GSCM...
ภาพความสนุกสนานการรับน้องของพี่ๆ ป.เอกรุ่นที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดก...
19.09.2014
พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2557...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 สถาบันได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ในโอกาส...
22.09.2014
โครงการ นิเทศ – นิด้าท่องวงการ @ อ....
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ #GSCMNIDA จัดโครงการ นิเทศ – นิด้าท่องว...
Student ID
Password


27409