English
30.09.2014
กำหนดการสอบไล่ ประจำภาค 2/2557...
ประกาศกำหนดการสอบไล่  ประจำภาค 2/2557...
30.04.2015
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม...
09.02.2015
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเ...
28.04.2015
ภาพบรรยากาศการจัดงานเสวนา "การสื่อส...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัด"การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวไทย...
22.04.2015
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา โครงการเสวนา...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา โครงการเสวนาแลกเป...
22.04.2015
โครงการ นิเทศ - CINEMA ครั้งที่ 4 เ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจัดโครงการ นิเทศ - CINEMA ครั้งที่ 4 เรื่อง Th...
Student ID
Password


11007