English
29.05.2014
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา รุ่นท...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ...
29.10.2014
ขยายเวลา รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเ...
05.11.2014
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสต...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข...
10.11.2014
ขอเชิญร่วมส่งบทความ งานประชุมสัมมนา...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึ...
09.10.2014
Welcome #4 Ph.D. GSCM...
ภาพความสนุกสนานการรับน้องของพี่ๆ ป.เอกรุ่นที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดก...
19.09.2014
พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2557...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 สถาบันได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ในโอกาส...
Student ID
Password


45603