English
29.07.2014
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ...
29.07.2014
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดบ้านต้อนรับ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เข้าเป็นมาส...
28.07.2014
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่ว...
24.07.2014
การร่วมทำบุญเผยแพร่หนังสือธรรมะและโ...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดรวมตัวคณาจารย์และนักศึกษาโดยจัดตั้งกลุ่ม &ld...
21.07.2014
โครงการศึกษาดูงาน ณ Thai PBS...
รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ นำคณะนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒ...
01.07.2014
อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรกระบวนกา...
กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระ...
Student ID
Password


73566