English
26.02.2015
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาค 2/2...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
09.02.2015
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเ...
05.02.2015
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนค่าธรรมเนี...
สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ...
30.01.2015
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
23.01.2015
ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนาวิชาการ เรื...
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "จับจ้อ...
21.01.2015
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อย ของผู้สำเ...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ มีการฝ...
Student ID
Password


17468