ประกาศ ผลสอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 4002 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 19 มิ.ย. 2560

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560

ชำระเงิน

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้