ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 รุ่น 10 ภาค 1-2560

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการ

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560

ชำระเงิน

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เปิดภาคเรียน

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 (ตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ www.gscm.nida.ac.th)

 

ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้