ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2560

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560

ชำระเงิน

ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้