ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 รุ่น 10 ภาค 1-2560

กำหนดการ

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 - 19.30 น. ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

ชำระเงิน

ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ด้านล่างนี้