ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2560 รุ่นที่ 10

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #GSCMNIDA เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคพิเศษ และ ปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 1/2560 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและแผนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยคณาจารย์ในคณะ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดารุ่นพี่นิเทศฯ ที่มาให้การตอนรับน้องๆอย่างเป็นกันเอง ในนามของคณะนิเทศศาสตร์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ ^^