รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ด้านล่าง

Proceedings NCAC เล่ม 1

Proceedings NCAC เล่ม 2

Proceedings NCAC เล่ม 3