ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3/2560

ประกาศผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 

 

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดด้านล่างนี้