ตารางสอบกลางภาค ประจำภาค 1/2560

กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาค 1/2560

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2560  

 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้