รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 4/2560

วัน - เวลาสอบ

ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์  วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ

ณ ห้อง 5003 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช

ประกาศผลสอบ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ดาวน์โหลด ด้านล่างนี้