ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 2/2560

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 2/2560

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

13-15 ธ.ค. 2560 ณ ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

ชำระเงิน

13-15 ธ.ค. 2560 

ปฐมนิเทศ

17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศ