19Feb

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561

รายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ
16Feb

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 2 3 วันอังคารท

อ่านต่อ
08Feb

กำหนดสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561

กำหนดสอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561 การสมัคร ระหว่างวันที่ 9

อ่านต่อ
12Jan

รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2560

คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2560

อ่านต่อ
04Jan

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาค 2/2560

ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาค 2/2560 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ระดับปริญญาโท ภ

อ่านต่อ
04Jan

ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2560

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมการศ

อ่านต่อ
04Dec

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2560

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
01Dec

กำหนดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาค 2/2560

กำหนดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาค 2/2560 ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาค

อ่านต่อ
24Nov

ประกาศ ตารางสอบปลายภาค 2/2560

กำหนดตารางสอบไล่ ประจำภาค 1/2560 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ระดับปริญญาโท ภาค

อ่านต่อ
22Nov

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาค 2/2560

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 7004 ชั้น 7 อาคารนวม

อ่านต่อ