Contact Us

Get in Touch with Us

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

Address: อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 18 เลขที่ 118 หมู่ 3
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
Phone: 0-2727-3758-9, 09-0678-4690
Fax: 0-2727-3764
Email: gscm@nida.ac.th

Chrome

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์
+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
เดินทางโดยรถประจำทาง
+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27
เดินทางโดยทางเรือ
+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง