คำถามทั่วไป

เป็นคำถามที่สอบถามเรื่องทั่วๆไปไม่เจาะจง

สินค้าจัดเป็นประเภทใดในการทำบัญชี
  • งบกำไรขาดทุนหมายถึงเป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการค้าว่ามีกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด

แมลงสาบ แมลงวันมีประโยชน์หรือไม่
  •  แมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นในบางท้องที่พบว่าแมลงวันสามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้แพทย์บางแห่งใช้หนอนแมลงวันช่วยในการรักษาแผล

คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่ถูกรงบรวมเอาไว้ มักจะเป็นคำถามที่ถูกถามกันบ่อย ๆ

ขอบข่ายของชีววิทยากล้าวถึงอะไรบ้าง
  • ชีววิทยาวิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิตขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆอีกหลายสาขาได้แก่ 1.จุลชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษารายละเอียดต่างๆ