18Jul
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Philip Lin

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Philip Lin

4 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
04Jul
โครงการศึกษาดูงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาดูงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

23 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
04Jul
โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (Summer Camp)

โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (Summer Camp)

24 – 28 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
09Jul
ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ
26Jun
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

20 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
10Jun
17th True Future Journalist Award: FJA 2019

17th True Future Journalist Award: FJA 2019

31 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
20Jun
เปิดชมรมนักศึกษาเก่า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เปิดชมรมนักศึกษาเก่า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

29 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
07Jun
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

29 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
28May
นิเทศฯนิด้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

นิเทศฯนิด้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

23 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
28May
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

อ่านต่อ