19Jan
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านต่อ
18Jan
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านต่อ
04Jan
คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

อ่านต่อ
30Dec
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

อ่านต่อ
20Dec
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารกับความรู้ด้านการเงิน" "Financial Literacy and Innovation"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารกับความรู้ด้านการเงิน" "Financial Literacy and Innovation"

24 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ
20Dec
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารกับอาชีพใหม่ท้าทายอนาคต" "Innovative Communication and Future Careers"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารกับอาชีพใหม่ท้าทายอนาคต" "Innovative Communication and Future Careers"

23 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ
08Dec
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา รอดหยู่ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา รอดหยู่ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14

อ่านต่อ
01Dec
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

อ่านต่อ
13Nov
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ
29Oct
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย"

20 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ