06Aug
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 รุ่นที่ 14

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 รุ่นที่ 14

27 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
03Aug
นักศึกษานิเทศ นิด้า คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดการแข่งขันโครงการ Young Stars Ad Competition 2019

นักศึกษานิเทศ นิด้า คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดการแข่งขันโครงการ Young Stars Ad Competition 2019

อ่านต่อ
30Jul
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

24 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
30Jul
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
23Jul
นิด้า มธ. จุฬา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ

นิด้า มธ. จุฬา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ

20 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
19Jul
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
18Jul
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Philip Lin

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Philip Lin

4 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
04Jul
โครงการศึกษาดูงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาดูงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

23 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
04Jul
โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (Summer Camp)

โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (Summer Camp)

24 – 28 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
09Jul
ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ