09Jul
โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2563

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2563

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
24Jun
โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมระดับสูง

โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมระดับสูง

NIDA ExpERIENCE ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ
18Jun
นิเทศฯ@นิด้า ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตร “การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร

นิเทศฯ@นิด้า ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตร “การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร

อ่านต่อ
19May
8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

23 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
24Apr
ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ส่งบทความได้ถึง 12 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
12Mar
มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

อ่านต่อ
12Mar
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ
23Feb
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

16 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
16Feb
นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
11Feb
พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

6 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ