09May
โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก”

โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก”

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ
02May
การประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

การประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ
11Apr
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
11Apr
ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ
19Mar
โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 2

โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
12Mar
โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
13Nov
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

เปิดรับรุ่น5 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4

อ่านต่อ
09Nov
สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

เชิญร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ” เพื่อแลกเ

อ่านต่อ
18Sep
นักศึกษา นิเทศ นิด้า คว้ารางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษา นิเทศ นิด้า คว้ารางวัลการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านต่อ
31Jul
รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

Proceedings งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ