12Mar
มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

อ่านต่อ
12Mar
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ
23Feb
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 9

16 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
16Feb
นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

นิเทศ@นิด้า จับมือ 14 ภาคี ร่วมใจผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
11Feb
พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

พิธีเปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

6 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
19Jan
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15

11 มกราคม 2563

อ่านต่อ
05Jan
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

3 มกราคม 2563

อ่านต่อ
27Dec
สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563

อ่านต่อ
18Dec
โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน"

โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน"

14 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
07Dec
พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

4 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ