17Oct
ศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

7 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
12Oct
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)

2 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
04Oct
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

อ่านต่อ
04Oct
สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14

สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14

21 กันยายน 2562

อ่านต่อ
02Oct
ศึกษาดูงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

26 กันยายน 2562

อ่านต่อ
02Oct
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

23 กันยายน 2562

อ่านต่อ
02Oct
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ president และคุณวิทยา แสงอรุณ English News Editor., Nectar Co.,Ltd. ผู้ผลิตสื่อธุรกิจ "Business Today"

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ president และคุณวิทยา แสงอรุณ English News Editor., Nectar Co.,Ltd. ผู้ผลิตสื่อธุรกิจ "Business Today"

26 กันยายน 2562

อ่านต่อ
24Sep
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านต่อ
20Sep
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอน”

17 กันยายน 2562

อ่านต่อ
20Sep
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard Co., Ltd.)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard Co., Ltd.)

17 กันยายน 2562

อ่านต่อ