13Mar
ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
09Mar
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านต่อ
11Feb
งานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

งานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

อ่านต่อ
14Jan
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561 รุ่นที่ 13

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561 รุ่นที่ 13

วันที่ 5 มกราคม 2562

อ่านต่อ
14Jan
จุฬา นิด้า มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

จุฬา นิด้า มธ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มกราคม 2562

อ่านต่อ
09Jan
โครงการรักษ์ธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมะ

โครงการรักษ์ธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมะ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

อ่านต่อ
04Jan
Redesign NIDA Together

Redesign NIDA Together

อ่านต่อ
07Dec
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

20-22 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
08Nov
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

อ่านต่อ
22Oct
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

10 มกราคม 2562

อ่านต่อ