12Mar
โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
28Feb
การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

อ่านต่อ
19Feb
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 2

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
02Feb
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ
02Feb
พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ
22Jan
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 1

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
29Dec
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 3

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 3

ฉบับที่ 1 - 3 ประจำปี 2560

อ่านต่อ
28Dec
 สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

0

อ่านต่อ
13Nov
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

เปิดรับรุ่น5 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2,3

อ่านต่อ
09Nov
สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ”

เชิญร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ “Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ” เพื่อแลกเ

อ่านต่อ