08Oct
สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12

สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12

"Sakura in Spring”

อ่านต่อ
18Sep
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

อ่านต่อ
12Sep
ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

อ่านต่อ
10Sep
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ
07Sep
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ฯ

อ่านต่อ
06Sep
โครงการอบรมการใช้งาน ระบบ E-Thesis

โครงการอบรมการใช้งาน ระบบ E-Thesis

อ่านต่อ
16Aug
NIDA Open House 2018

NIDA Open House 2018

อ่านต่อ
14Aug
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

อ่านต่อ
09Aug
การประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ฯ

การประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ฯ

วันที่ 7 ส.ค. 2561 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

อ่านต่อ
06Aug
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 1/2561 รุ่นที่ 12

อ่านต่อ