04Jan
Redesign NIDA Together

Redesign NIDA Together

อ่านต่อ
07Dec
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6

20-22 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
08Nov
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงวารสารคณะฯ

อ่านต่อ
22Oct
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

10 มกราคม 2562

อ่านต่อ
11Oct
ศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001)

ศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ
11Oct
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถาบัน ชุดใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถาบัน ชุดใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ
08Oct
สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12

สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12

"Sakura in Spring”

อ่านต่อ
18Sep
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

อ่านต่อ
12Sep
ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

อ่านต่อ
10Sep
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ