18Dec
โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน"

โครงการสัมมนา Research Talk #4 "ประสบการณ์วิจัย ปริญญาเอกในต่างแดน"

14 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
07Dec
พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

4 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
06Dec
ขอเชิญร่วมทำบุญ บริจาค: หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ และ CD ธรรมะ

ขอเชิญร่วมทำบุญ บริจาค: หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ และ CD ธรรมะ

ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
30Nov
คณบดี นิเทศ นิด้า รับมอบประกาศ AUN-QA หลักสูตรปริญญาโท

คณบดี นิเทศ นิด้า รับมอบประกาศ AUN-QA หลักสูตรปริญญาโท

27 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
19Nov
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

12 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
31Oct
งานกีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" ครั้งที่ 3

งานกีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" ครั้งที่ 3

19 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
17Oct
ศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

7 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
12Oct
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)

2 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
04Oct
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

อ่านต่อ
04Oct
สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14

สานสัมพันธ์น้องพี่ปริญญาเอก รุ่นที่ 12-14

21 กันยายน 2562

อ่านต่อ