ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์

  • ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้