ประกาศ ผลสอบข้อเขียนคัดเลือก ป.โท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

    วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

 

ประกาศผลคัดเลือก

    วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

    ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้