ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการ

รายงานตัวและรับเอกสารขึ้นทะเบียน

วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 19.30 น.

 

ชำระเงิน

วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

ตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ประกาศนี้