ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2561

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

สอบสัมภาษณ์

  • ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้