ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2561

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

    วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลคัดเลือก

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

    ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้