ประกาศ ผลคัดเลือกปริญญาเอก ภาค 1/2561

กำหนดการ

รายงานตัวและรับเอกสารขึ้นทะเบียน

วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

ชำระเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

ตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ประกาศนี้