ประกาศ ผลคัดเลือกผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ประจำปี 2561

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้สมัครโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรูวิชั่นส์-บีบีซี เวิลด์ นิวส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (16thTrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2017)  

โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคในเวลาราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1. นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์

          2. นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้