NIDA Open House 2018

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน NIDA Open House 2018


เปิดบ้าน แนะนำการเรียนโท-เอก พร้อมเปิดมุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิตอล 4.0

ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.


ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

พบกับมหกรรมสาระความรู้ และกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/GVkaLjjbcQ6jGYNj1