ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 17 กันยายน 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้