โครงการอบรมการใช้งาน ระบบ E-Thesis

สถาบันฯ จัดอบรม วิธีการใช้งาน ระบบ E-Thesis สำหรับนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษา 1-2561  จำนวนจำกัด! รอบละไม่เกิน 75 คน ภาคการศึกษานี้จัด 2 รอบ เท่านั้น!!

  • รอบที่ 1 อบรมภาค ภาษาไทย วันที่ 27 กันยายน 2561 
  • รอบที่ 2 อบรมภาค ภาษาไทย วันที่ 28 กันยายน 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 อาคารสยามฯ ชั้น 9 นักศึกษา สนใจ ลงทะเบียน ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม ethesis จำกัดรอบละ 75 คน
- รอบที่ 1 อบรมภาค ภาษาไทย 27 กันยายน 2561 
https://goo.gl/forms/qJysAQhiVfoySdn83

- รอบที่ 2 อบรมภาค ภาษาไทย 28 กันยายน 2561 

https://goo.gl/forms/idQ3SGvnatq5NKWf1