ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันฯ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ระเบียบการรับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหาร-ทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02727 3581 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th 

2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง