พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัด พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวรายงาน และรศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ และมอบโล่/รางวัลต่างๆ โดยในปีนี้นักศึกษาคณะนิเทศฯของเราได้รับรางวัลเรียนดี ทั้งหมด 22 คน ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก