ศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001)

วันนี้ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต อาจารย์ประจำวิชาการจัดการการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ (นน 7001) จัดกิจกรรมพาศึกษาดูงานกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและการดำเนินงานภายในสโมสรบีจีเอฟซี สโมสรชั้นนำที่มีเทคนิคและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ คงสมกัน เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมกีฬา คุณอภินันท์ อภิบาลศรี ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ และคุณวรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด BGFC มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อเวลา 9.00 - 12.00 ณ สโมสรบีจีเอฟซี

โดยกิจกรรมดูงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติ และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง และนำความรู้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป