Blockchain - เทคโนโลยีที่นักการตลาดในยุคดิจิทัลควรรู้จัก

Blockchain ที่นักการตลาดในยุคดิจิทัลควรรู้จัก

ในช่วงที่ผ่านมา เราคงได้ยินคำว่า Blockchain , Bitcoin กันอย่างหนาหูกันผ่านทั้งข่าวและสื่อต่างๆใช่มั้ยคะ? วันนี้ทางคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จะพามารู้จักเจ้า Blockchain ค่ะ ว่าคืออะไร มีหลักการยังไง ส่งผลยังไงต่อธุรกิจและการตลาด ที่เราควรจะรู้บ้างค่ะ

 

 

  • Blockchain คืออะไร?

 

Blockchain เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติวงการเกือบทุกอุตสาหกรรมในโลก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งในอดีตนั้นข้อมูลต่างๆส่วนบุคคล ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุมในบริษัทรายใหญ่ หากเราต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูล โดยโครงสร้างพื้นฐานของระบบเหล่านี้ใช้ต้นทุนที่สูงมาก ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีการขายข้อมูลให้กับบริษัทต่างๆ/ธนาคารเพื่อความอยู่รอด

 

และ Blockchain ได้เข้ามามีบทบาทเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งการดำเนินการทางข้อมูลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากเครือข่ายทั่วโลก ในการเข้ารหัสข้อมูล และสำรองข้อมูล

ภาพที่ 1 - Research Areas at grant Thornton’s Blockchain Lab
(https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/blockchain-could-it-transform-your-business-model/)

 

  • Blockchain ทำอะไรได้บ้าง?

 

เทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทสามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง ยกตัวอย่างในกรณีของสาธารณสุข จะสามารถเก็บข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย และส่งต่อเพื่อแบ่งปันข้อมูลแนวทางกการรักษาได้ รวมถึงสร้างการชำระเงินที่ไร้พรมแดน และป้องกันการทุจริตจากภาครัฐ ทั้งเรื่องภาษี และอื่นๆ เนื่องจากทุกข้อมูลบน Blockchain สามารถเข้าถึงได้ โดยใครก็ได้

.

ดังนั้น Blockchain จึงส่งผลกระทบต่อการตลาด ในส่วนของข้อมูลโดยตรง การซื้อข้อมูลบุคคลมาทำการวิเคราะห์การตลาด การทำการรีเสิชการตลาดต่างๆ รวมถึงส่งผลต่อระบบชำระเงินอีกด้วย ซึ่งธุรกิจในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับ Blockchain , สกุลเงินดิจิทัล เพื่อภาพลักษณ์อันทันสมัยขององค์กร และสร้างความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภคอีกด้วย


 

Quote ความคิดเห็นจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ


 

"เทคโนโลยี Blockchain เป็นนวัตกรรมที่ในอนาคตจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
การทำงานและการจับจ่ายใช้สอยของมนุษย์เราอย่างมโหฬาร
เพราะการกระจายศูนย์โยงใยกันออกไปแบบเครือข่ายเป็นข้อต่อๆ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ของ “ผู้ส่งสาร” และ “ผู้รับสาร” เชื่อมร้อยผูกรัดถึงกันด้วยข้อมูลดิจิทัล โดยไม่ต้องผ่านทั้งตัวกลางและนายหน้า ไม่ว่าระดับบุคคลหรือองค์กร

ดังนั้น การสื่อสารเพื่อป้อนข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ตลอดจนวิธีบริหารความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ฟัง ผู้อ่าน ผู้ชม รวมถึงผู้บริโภค ทั้งหมดนี้จะถูกผูกโยงเข้ากับระบบสารสนเทศของนวัตกรรม Blockchain"