ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันพุธที่ 24 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้