ประกาศ ขยายเวลารับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาค 2/2561

กำหนดขยายเวลารับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ 

1. รับสมัครออนไลน์   บัดนี้ -  16 พ.ย. 61

2. รับใบสมัครและสมัครที่สถาบัน   บัดนี้ -  23 พ.ย. 61

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   28 พ.ย. 61

4. สอบข้อเขียน   1 ธ.ค. 61

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   12 ธ.ค. 61

6. สอบสัมภาษณ์   15-16 ธ.ค. 61

7. ประกาศผลคัดเลือก   21 ธ.ค. 61

8. รับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   24 - 27 ธ.ค. 61

9. ชำระเงินค่าลงทะเบียน   24 - 28 ธ.ค. 61

10. ปฐมนิเทศ   5 ม.ค. 62

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้