ประกาศ ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก ภาค 2/2561

กำหนดขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก 

  •  สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน   บัดนี้ -  23 พ.ย. 61
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   28 พ.ย. 61
  •  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   1 - 2 ธ.ค. 61
  •  ประกาศผลคัดเลือก   21 ธ.ค. 61
  •  รับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   24 - 27 ธ.ค. 61
  •  ชำระเงินค่าลงทะเบียน   24 - 28 ธ.ค. 61
  •  ปฐมนิเทศ   5 ม.ค. 62

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้