ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์

  • ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้